زردی نوزادان یکی از شایع‌ترین مشکلات بعد از تولد است که علت آن سطح بالای یک رنگ‌دانه در خون به نام بیلی‌روبین می باشد. یکی از فاکتور های خونی انسان بیلی روبین می باشد که محصول جانبی شکستن گلوبول های قرمز پیر می باشد….

آلرژی به شیر گاو که به آن آلرژی به پروتئین شیر گاو نیز می گویند، یکی از شایع ترین آلرژی های غذایی در دوران کودکی است. حداکثر آلرژی به شیر گاو در سال اول زندگی 2 تا 3 درصد است بعد از شش سالگی شیوع آن به کمتر از 1 درصد می رسد و  ….