غذای ویژه نوزادان در فاز بهبودی اسهال
گاستروفیکس غذایی ویژه جهت پوشش نیازهای تغذیه ای شیرخواران ، در فاز بهبودی اسهال می باشد. این محصول در شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده می کنند ، در فاز بهبودی اسهال پس از ORS تراپی می تواند در کنار شیر مادر تجویز شود و در شیرخواران محروم از شیر مادر در فاز بهبودی اسهال ، جایگزین شیر خشک می شود. در فرمولاسیون گاستروفیکس به موارد زیر توجه شده است:

انرژی
به منـظور تولـید انرژی ، از کربوهیـدرات های سـهل الهضم استفاده شده است. این کربوهیدرات ها در دستگاه گوارش در حال بهبود ، به راحتی مورد استفاده قرار می گیرند و جذب الکترولیت ها را بهبود می بخشند.
در ترکیب گاستروفیکس، مقادیر زیادی پروتئین مرغوب جهت مقابله با سوء هضم، به کار رفته است. این پروتئین ها در فرم کاملاً طبیعی می باشند و به کاهش اسمولاریته کمک می نمایند. در گاستروفیکس نسبت کازئین به وی ، معادل 82 به 18 است. کازئین در اسیدیته 4/6 از حلالیت کمتری برخوردار است و در معده به فرم نا محلول خود منعقد می شود و موجب تحمل بسیار مناسب در شیرخوار و کاهش بروز استفراغ می گردد.


چربی
در موارد اسهال حاد ، هضم و جذب چربی ها مختل می شود و چربی زیاد ، احتمال بروز عدم تحمل غذایی (اسهال و استفراغ) را افزایش می دهـد. بر ایـن اسـاس، مـیزان چربی گاستروفیکس پایین آورده شده است.

  •  به دلیل شیوع عدم تحمل لاکتوز ، طی پروسه اسهال حاد ، گاستروفیکس فاقد لاکتوز می باشد.
  • در حـدود 67 درصـد انـرژی گاسـتروفیکـس از کربـوهیـدرات هـایی نـظیر گـلوکز ، فروکتوز و مالتودکسترین حاصل می شـود که سهل الهضم بوده و انرژی را به سرعت در اختیار نوزاد قرار می دهند. گلوکز و فروکتوز ، مونوساکاریدهایی کاملاً طبیعی هستند و برای جذب به آنزیم ها نیازی ندارند.

الکترولیت ها
برای جبران الکترولیت از دست رفته و در حال دفع از طریق مدفوع ، سدیم ،  پتاسیم و کلر در مقادیر کافی به ترکیب اضافه شده است.

  • گاستروفیکس محصولی غنی از ویتامین های E ،K1 ،D3 ،C ،B 12 ،B 6 ،B 2 ،B 1 ،A، نیاسین ، بیوتین ، فولیک اسید و پنتوتنیک اسید می باشد که بر اساس استاندارد Codex Alimentarius و توصیه های FAO / WHO همه نیازهای ویتامینی نوزاد را در طول مصرف برطرف کرده و نوزاد را از مصرف هرگونه مکمل دیگری بی نیاز می سازد.
  •  در گاستروفیکس از آهن اسـتفاده نشده اسـت. زیرا در مـوارد التـهاب ، آهـن توسـط عوامل بیماری زا مورد استفاده قرار می گیرد و موجب رشد بیش از پیش باکتری های مضر می گردد. با توجه به دوره کوتاه مصرف گاستروفیکس (معمولاً یک هفته) و تغذیه همزمان با شیر مادر ، علائم کمبود آهن در نوزاد بروز نخواهـد کرد. تمـامی عناصر ضروری در محـصول ، بر اساس استاندارد Codex Alimentarius و EU Experts به کار رفته اند. دستگاه گوارش شیرخواران در فاز بهبودی اسـهال ، تحمـل مصـرف غـذای با اسـمولاریـته بـالا را نـدارد. اسـمولاریـته گـاسـتروفـیکـس 304 است که به راحتی توسط دستگاه گوارش شیرخواران ، در فاز بهبودی اسهال قـابل تحمل می باشد. بار کلیوی این محصول 32 میلی اسمول در 100 کیلو کالری است.
  • برنج و پـودر مـوز که در این محـصول استفاده شده ، از گرید ویژه و به صورت هیدرولیز غیر آنزیمی تهیه شده که بدون مشکل ، از بدو تولد قابل تجویز است. این مواد افزاینده قوام مدفوع بوده و به عملکرد بهتر گاستروفیکس در فاز بهبودی اسهال کمک می کنند. این محصول فاقد گلوتن می باشد ، لذا بیماران سلیاکی نیز می توانند از این محصول استفاده کنند.
  •  این محصول دارای گواهینامه حلال می باشد.