شیر و فرآوردهای لبنی در کنار داشتن پروتئین ، غنی از کلسیم و فسفر می باشد و مصرف آنها جهت سلامت اسکلت استخوانی کودک  ضروری است. کره و خامه حاوی ویتامین A می باشند.