پس از زایمان بدن مادر با توجه به تغییرات هورمونی و فیزیولوژی آماده شیر دادن به نوزاد می گردد و آمادگی برای این مرحله نیاز به پیروی او از یک الگوی غذایی مناسب دارد. پس از بارداری بسیاری از مادران نگران وزن اضافی خود بوده و می خواهند هر چه سریعتر به وزن قبل از بارداری برسند. بطور معمول خانم باردار پس از زایمان 5 تا 6 کیلوگرم از وزن خود را از دست می دهد.

این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که تغذیه مناسب مادر پس از زایمان جهت ذخیره کافی مواد مغذی برای سلامت مادر و نوزاد او بسیار مهم است.