شيرخشك ويژه شيرخواران سالم محروم از شیر مادر (رده استاندارد)
بیومیل با شیر تازه و بر اساس فرمول شیر مادر تهیه شده است و دارای مواد مغذی ضروری مورد نیاز کودک از جـمله انرژی ، انواع پروتئین ، کربـوهیدرات ، اسیدهای چرب ضروری ، ویتامین ها و مواد معدنی می باشد.
این محصول با استفاده از فن آوری اختلاط خشک (Dry Mixing) تهیه شده است. از آنجا که در این روش مـواد اولیه به صـورت خشـک مخـلوط شده و حـرارت نمی بینند ، اسیدهای آمـینه طـبیعی موجود در مواد اولیه در طول فرآیند تولید تنها یکبار خشک می شوند در نتیجه پروتئین این محصول با کیفیت بالا ، رشد و نمو بهینه شیرخوار را تضمین می کند. در این روش ویتامین ها در طول تولید بر خلاف روش اختلاط مایع (Wet Mixing) حرارت داده نمی شـوند لذا کـیفیت ویتـامین در اخـتلاط خشک حـفظ شده و این از ویژگـی های محـصولات بهداشت کار است.

  • حاوی اسیدهای چرب AA و DHA با مقادیر بالا جهت تقویت ضریب هوشی و قدرت حل  مسئله شیرخوار در آینده و تکامل بهتر سلول های شبکیه چشم مطابق با توصیه EFSA  (مؤسسه امنیت غذایی اروپا)
  • نسـبت ایـده آل امـگا 6 و امگا 3 جـهت رشد بهینه ارگـان ها به ویـژه تـکامل سیسـتم عصبی و شبـکیه چشم
  • رعایت نسبت 60 به 40 وی پروتئین به کازئین مطـابق با گلدن استاندارد (شیر مادر) در بیومیل 1  و ادامـه رعایت نسـبت مناسـب وی به کازئـین در شـیر شـماره 2(58 به 42) و شـیر کودکان در حال رشد (58 به 42)
  • حلالیت ایده آل بالا در زمان آماده سازی
  • فاقد گـلوتن و مناسب برای استفاده بیماران سلیاکی
  • پذیرش بالای گوارشی در شیرخواران
  • طعم و بوی کاملاً طبیعی و مطلوب و نزدیک به شیر مادر
  • امـکان ادامـه دادن شـیردهی با شـیر مادر به دلـیل عـدم استـفاده از شـیرین کننده ها ( در بیومیل 1 و 2)
  • حاوی مواد مغذی نیمه ضروری مانند کولین ، تورین ، اینوزیتول و ال-کارنیتین ، کنترل پیوسته و کیفیت بالا بر مبنای استانداردهای غذایی مدرن (HACCP  و ISO 22000).
  • دارای گواهینامه حلال