یبوست کودکان چیست؟

در این ویدئو سرکار خانم دکتر فریدا فرامرزی متخصص بیماری های کودکان در ارتباط با یبوست در کودکان توضیح میدهند و راه حل هایی پیرامون این موضوع بیان میکنند.