زردی در نوزادان چیست؟

زردی نوزادان یکی از شایع‌ترین مشکلات بعد از تولد است که علت آن سطح بالای یک رنگ‌دانه در خون به نام بیلی‌روبین می باشد. یکی از فاکتور های خونی انسان بیلی روبین می باشد که محصول جانبی شکستن گلوبول های قرمز پیر می باشد….